Formular wörksjöp 17. september 2022

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor onze kennismakings activiteit op 17 september 2022 in het Witte Kerkje, Kampstraat 8 in Baarn.

Inloop vanaf 9.30u, koffie en thee staan klaar. Aanvang workshop met professionele begeleiding om 10 uur.     We gaan – met een pauze – door tot 13 uur. Hierna mogelijkheid tot napraten.

Kosten € 7,50 ( t/m 21 jaar € 5.-) incl. koffie en thee en materialen. Graag ter plekke contant betalen of overmaken op de rekening van ons koor:

NL71 INGB 0000 1650 00
t.n.v. Scandinavisch Koor te Renkum