Koorleden gezocht !


Lid worden?

Het Scandinavisch Koor is altijd op zoek naar nieuwe zangers, in alle leeftijden en in alle stemgroepen. Enthousiasme voor het zingen, enthousiasme voor Scandinavië en de wil en bereidheid om er muzikaal het beste van te maken zijn voorwaarden voor het lidmaatschap. Een stemtest maakt deel uit van de wederzijdse kennismakingsperiode. De stemtest heeft uitsluitend tot doel om vast te stellen welke muzikale achtergrond het nieuwe lid met zich meebrengt en hoe deze kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het koor.
Een beperkte muzikale/vocale achtergrond hoeft op zich geen probleem te zijn, mits er voldoende vooruitzicht op groei te verwachten valt.

In de kennismakingsperiode kan het nieuwe lid aan enkele repetities deelnemen om zo te bepalen of hij /zij zich thuis zal kunnen voelen bij het koor.
Aan het lidmaatschap is een  jaarlijkse contributie van € 150  verbonden (jaarlijks vast te stellen door de Vereniging). Met daarbij het verzoek naar vermogen nog een donatie te doen.              De contributie voor de periode september t/m december 2018 bedraagt € 97.50.

U kunt zich geheel vrijblijvend aanmelden via het contact formulier

REPETITIES

Het Scandinavisch Koor repeteert gemiddeld eens per 2 à 3 weken op zaterdagmorgen in het Witte Kerkje, Kampstraat 8 in Baarn. Van 10.00 tot 13.00, onderbroken door een pauze,  werken we aan repertoire en aan stem- en koorvorming.

De repetitiedata worden lang van te voren bekend gemaakt. Deze vind je bij Agenda