Maandelijks archief: augustus 2020

Repeteren en coronavirus

Begin maart dit jaar werd ook ons koor overvallen door het Covid19- of Coronavirus. Plotseling mochten we niet meer samenkomen en werd onze hele agenda met repetities en optredens uitgevlakt. Terwijl we zoveel leuke projecten op stapel hadden voor dit voorjaar.

We mogen nu weer verder en onder de voorwaarden van het RIVM bij elkaar komen.

Om te kijken of we in het Witte Kerkje terecht kunnen hebben Nienke en ik vandaag rookproeven uitgevoerd. We hebben eerst gekeken wat er gebeurt als we alle deuren dicht houden, zie dit filmpje.

Hieruit blijkt dat de lucht boven de stoelen vrijwel recht omhoog gaat, er is geen stroom naar de mensen die naast je zitten. Dit lijkt dus een veilige situatie, je krijgt niet direct een overdracht van persoon naar persoon. Dit komt overeen met de gedachte van het RIVM om niet te ventileren als er mensen binnen zijn.

Ook hebben we uitgezocht hoe we de ruimte kunnen ventileren. Het blijkt dat de ruimte binnen een kwartier kan worden gelucht.