Bestuur

Het Scandinavisch koor is een vereniging.
Het bestuur bestaat uit :

• Nienke Feenstra – voorzitter
• Betty van der Hulst – lid
• Aja Kuin – lid
• Paula van der Horst – penningmeester

Het bestuur is bereikbaar op het mailadres  penningmeester@scandinavischkoor.nl

Bank:  IBAN NL71 INGB 0000 1650 00  t.n.v. Scandinavisch Koor