Bestuur samenstelling

Het Scandinavisch koor is een vereniging.
Het bestuur bestaat uit :

Nienke Feenstra – voorzitter

Betty van der Hulst -lid

Aja Kuin – lid

Paula van der Horst – penningmeester