Categorie archief: informatief

Triest begin

Was het de afgelopen jaren door het corona-virus al lastig om plezier te halen uit het gezamenlijk zingen en uitvoeren van scandinavische liederen, dit jaar 2022 begint wel heel triest.

Vlak voor oudjaar is onze alt en mede-bestuurslid Machteld IJff na een kort ziekbed plotseling overleden. Een kleine delegatie van ons koor zal een paar liederen waar Machteld erg van hield uitvoeren bij het afscheid van haar. Ze zong met plezier in ons koor, was een steun voor de andere leden en was altijd optimistisch. Ze had zorg om de mensen om haar heen en wij zullen haar erg missen.

Decemberconcert 2021 afgelast. Op zondagmiddag 12 december zouden wij ons decemberconcert uitvoeren. Na twee jaar gedwongen stilte zou het fijn zijn geweest om elkaar weer te kunnen ontmoeten.

Maar helaas: de ontwikkelingen van de laatste weken in november waren dermate verontrustend dat we hebben moeten besluiten om het concert af te gelasten.

Het enige dat ons nu nog rest is hopen dat het volgend jaar wel kan.

dd: 29 nov 2021

Seizoen voorjaar 2021 afgesloten

Afgelopen zaterdag hebben we met het grootste deel van de actieve leden op min of meer traditionele wijze ons zangseizoen afgesloten. In goede scandinavische traditie had iedereen iets lekkers meegenomen waardoor we een gevarieerd voedsel aanbod hadden. Het weer werkte ook goed mee, en in de zonnige tuin van onze voorzitster hebben we teruggekeken op het afgelopen jaar. We hebben in september en oktober vorig jaar nog fysiek met elkaar gezongen in de Witte kerk in Baarn, net als de eerste twee zaterdagen nu afgelopen juni. 3 weken geleden zongen we voor het eerst weer eens echt samen in het openluchttheater in Hilversum. Dat was al een hele sfeervolle actie, waarbij ook de hond van de beheerster grote interesse in de scandinavische zangkunst toonde. De maanden hiervoor is het repeteren alleen digitaal geweest, waarbij het zingen niet echt prettig was. Het is toch wel iets heel anders om samen met elkaar muziek vorm te geven.

We beginnen op 4 september a.s. weer, om 10.00u in het Witte Kerkje. Ook nieuwe geinteresseerde zangers in alle zanggroepen zijn van harte welkom!

2021 wordt vast beter!

Het afgelopen jaar is volledig anders gelopen dan wie ook had gedacht. Het Scandinavisch Koor had grote plannen met veel concerten maar er is er geen 1 van gekomen. Vanaf augustus is er met een harde kern verder gezongen zolang het was toegestaan tot het in november weer werd verboden. Een aantal leden heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om via een videoverbinding daarbij aanwezig te zijn en op die manier toch met elkaar te zijn verbonden.

Vol goede moed gaan we het nieuwe jaar in: de data zijn al gereserveerd, en we kunnen het mooie programma alsnog uitvoeren, in Amsterdam, op Schokland en in Baarn en waar we verder nogzullen komen.

Wij hopen dat op 16 januari 2021 we weer met veel plezier ons mooie repertoire gaan zingen. Nieuwe leden zijn van hart welkom!

Een Goed Gezonder en zangvol 2021!

Repeteren en coronavirus

Begin maart dit jaar werd ook ons koor overvallen door het Covid19- of Coronavirus. Plotseling mochten we niet meer samenkomen en werd onze hele agenda met repetities en optredens uitgevlakt. Terwijl we zoveel leuke projecten op stapel hadden voor dit voorjaar.

We mogen nu weer verder en onder de voorwaarden van het RIVM bij elkaar komen.

Om te kijken of we in het Witte Kerkje terecht kunnen hebben Nienke en ik vandaag rookproeven uitgevoerd. We hebben eerst gekeken wat er gebeurt als we alle deuren dicht houden, zie dit filmpje.

Hieruit blijkt dat de lucht boven de stoelen vrijwel recht omhoog gaat, er is geen stroom naar de mensen die naast je zitten. Dit lijkt dus een veilige situatie, je krijgt niet direct een overdracht van persoon naar persoon. Dit komt overeen met de gedachte van het RIVM om niet te ventileren als er mensen binnen zijn.

Ook hebben we uitgezocht hoe we de ruimte kunnen ventileren. Het blijkt dat de ruimte binnen een kwartier kan worden gelucht.

AVG en privacy in het Scandinavisch Koor

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Zoals elke vereniging in Nederland heeft ook het Scandinavisch Koor hier mee te maken. Zo moeten alle leden toestemming geven voor het gebruik van persoonlijke gegevens binnen het koor.
Voor de standaard administratie is het sinds jaar en dag gebruikelijk om naam, adres, telefoon, en bankrekeningnummer en sinds internet ook het e-mail adres te gebruiken. Dat is niet zo spannend.
Het was altijd al vanzelfsprekend dat je dergelijke gegevens binnen je eigen clubje houdt en niet elders rondbazuint, maar nu moet er extra op gewezen worden dat je bijvoorbeeld een ledenlijst niet moet laten rondslingeren.
En de AVG wil dat er ook toestemming is als er een foto wordt gebruikt waarop je voorkomt. Voor leden is nu een formulier beschikbaar waarmee toestemming voor het gebruik van deze gegevens kan worden gegeven.
Omdat wij alleen een website hebben en af en toe een foto gebruiken voor een folder of krantebericht en geen sociale media-kanalen, is het daarom relatief eenvoudig geweest om tot een werkbare situatie te komen.

Er is voor geïnteresseerden een privacyverklaring beschikbaar bij de penningmeester.

Nieuwe koorleden gezocht !

We zijn altijd op zoek naar nieuwe koorleden, om het koor te versterken. Alle leeftijden en alle stemgroepen zijn welkom.

Vanaf september werken we aan het programma voor de advents – en kerstperiode. In januari beginnen we aan ons zomerrepertoire.

Dus als je het leuk vindt om te zingen, enthousiasme hebt voor muziek en voor Scandinavische muziek, dan is dit een mooi moment om te beginnen.

Neem vrijblijvend contact op met :

voor het bijwonen van een repetitie.

 

2017 ! We hebben er zin in!

Afgelopen jaar 2016 was het eerste jaar waarin Arild ons koor geheel heeft geleid. En dat was heel geslaagd : ons Winterconcert is een groot succes geworden. Helaas konden we niet alle belangstellenden toelaten wegens de beperkte capaciteit van het Witte Kerkje. Maar gelukkig voor iedereen die er niet bij was, was de lokale TV van Baarn er wel en is een groot deel van het concert op Youtube terug te zien. Zie verder de pagina over dat concert.

Ook dit jaar staan er weer de nodige optredens op de agenda. Allereerst zijn we uitgenodigd bij de Noors-Nederlandse vereniging. We traden op tijdens de Scandinaviëmarkt op voormalig eiland Schokland. En op 17 juni was er een mooi zomerconcert. Ook hier maakte TV Baarn opnames. Dit keer niet alleen van onze koorzang en de bruiloftsmars op viool door Arild. Maar ook van het mini-toneelstukje naar een Deense saga. Vanaf september zijn we weer te horen en te zien. Zie daar voor onze agenda. Kortom, voldoende mogelijkheid om ons te horen zingen.

Maar het beste om niets te missen is natuurlijk om zelf mee te komen doen: we kunnen nieuwe leden gebruiken! Dus: kom eens kijken en meezingen ! Stuur een mail om uitgenodigd te worden bij een repetitie naar 

                     

                                                                                                                                                             foto’s : Thilo Kielmann