Over ons koor

Geschiedenis

Het Scandinavisch Koor, opgericht in 1984, is oorspronkelijk een initiatief van enkele leden van de inmiddels opgeheven Skandinavische Vereniging Utrecht (SVU). Het koor had ook een aantal studenten van de Universiteit van Utrecht, afdeling Scandinavistiek, en studenten van de Universiteit van Wageningen als lid. Eerst dirigent was Ina Luten, later opgevolgd door Kees Arntzen. Hoewel het koor nauwe banden had met de Skandinavische Vereniging Utrecht (o.a. door de jaarlijkse optredens bij de midzomerviering en de Sankta Luciaviering) was het koor vanaf de oprichting geheel zelfstandig.

Naast Luten en Arntzen dirigeerden Robert Andriessen en Daniel Compten eveneens het Skandinavisch koor (toen nog met een k gespeld). Uit de ‘nalatenschap’ van de SVU, die in 2006 werd opgeheven, werden het ontwerpen en het aanschaffen van de huidige koorkleding betaald.

Van 2002 tot 2015 stond het koor onder leiding van Tom Doude van Troostwijk Foto links) , die op 30 mei 2015 na 13 jaar leiding gegeven te hebben, afscheid nam.

De jonge en enthousiaste Noorse dirigent Arild Rohde (foto rechts) dirigeerde vanaf september 2015 tot mei 2018 het Scandinavisch Koor.

En nu staat het koor al weer enige jaren onder enthousiaste leiding van Gro Rapstad, een Noorse dirigente die ons plezierige uren geeft.

Tradities

Mooi zingen kan alleen als zangers het naar hun zin hebben. Ook daarom besteden we bij het Scandinavisch Koor veel aandacht aan de onderlinge saamhorigheid en gezelligheid, zowel rond de repetities als daarbuiten. Het seizoen wordt traditioneel afgesloten met een buffet waar uiteraard ook weer veel gezongen wordt.                                                                                                                                                                                   

Meezingen ?

Het Scandinavisch Koor kan altijd nieuwe leden gebruiken in alle stemgroepen.
Contact : E-mail:  pb2@scandinavischkoor.nl